Archiv:

Mikulášovická řežba 2019
10.9.2019 více zde

Mikulášovická řežba 2019

Malé sochařské sympozium proběhlo již po páté v místním zatopenémm lomu. Mistři sochaři, mezi kterými nechyběl pan Česnek, Jára, Macháček,Trojan,Petr a Pavel Havlíčkovi, paní Ála s Matějem a další, předvedli svoje umění. Akce přilákala mnoho návštěvníků, kteří měli opravdu na co koukat. 

Úklid objektu č.p. 569 - stará pekárna
16.8.2019 více zde

Úklid objektu č.p. 569 - stará pekárna

Za fotografie patří poděkování pánům Fišerovi Jiřímu a Fučíkovi Lubomíru.

Výstava zvířectva na Lerchově statku
20.5.2019 více zde

Výstava zvířectva na Lerchově statku

V sobotu 18.5. se uskutečnila výstava drobného zvířectva u Lerchů na statku. Velké poděkování patří právě manželům Lerchovým za obětavou přípravu. 

Za fotografie děkujeme panu Jiřímu Fišerovi  

 
Den matek
15.5.2019

Den matek

Velké poděkování za zorganizování tradiční oslavy svátku matek patří paní Alžbětě Kestnerové a Kateřině Sýkorové. Slavnostní atmosféru na svých fotografiích zachytil pan Fišer.

 

https://www.zonerama.com/fidelko/Album/5305209

Oprava nádraží dolní Mikulášovice
14.5.2019 více zde

Oprava nádraží dolní Mikulášovice

Rekonstrukce železniční stanice Mikulášovice dolní nádraží probíhá od března 2019. Realizátorem stavby je firma PORR a.s. a AŽD Praha s.r.o. .

Jedná se o liniovou drážní stavbu, nedojde k zásadním změnám v napojení železniční dopravy na občanské vybavení a veřejnou dopravu. Mimo obvod stanice dojde jen k  pokládce sdělovacích kabelů pro zabezpečovací zařízení. 

Nově vzniknou dvě nástupiště, která budou vybavena novým orientačním systémem. Celkově bude zvýšen komfort cestování. U železničních přejezdů zastávka Vilémov a Lipová se změní zabezpečení, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti.

Ruku v ruce s opravou zabezpečovacího zařízení a kolejiště je připravován projekt i na rekonstrukci buovy nádraží. 

 

 

Za fotografie děkujeme panu Fučíkovi L.