Archiv:

Městský znak
19.4.2016

Městský znak

Znak tvoří modře a zlatě štěpený štít, v jehož pravém modrém poli se tyčí stříbrný tovární komín, po obou stranách provázený stylizovaným zlatým obilným klasem. V levém zlatém poli je vztyčený meč, jehož vzhůru obrácené ostří zdobí vavřínový věnec. Po obou stranách rukojeti je vepsán rozdělený letopočet 1916 v černých arabských cifrách. Na horním okraji štítu spočívá stříbrná zděná koruna s pěti výstupky na způsob cimbuří. Popsaný znak byl udělen listinou císaře Karla I. z 1. února 1916. Zakládací listina je uložena na zdejším městském úřadě.

Z historie města
19.4.2016 více zde

Z historie města

Nejstarší osídlení zdejší krajiny bylo velmi řídké a slovanské a náleželo k Velkomoravské říši. Mikulášovice vznikly asi v 10. nebo 11. století. Počátkem 10. století v době formování českého a německého státu se toto území zásluhou výbojů Jindřicha I. Ptáčníka stalo součástí Marky míšeňské a k českému státu připadlo roku 1076, kdy celou tuto oblast odstoupil německý panovník Jindřich IV. prvnímu českému králi Vratislavu II., za platnou pomoc v boji o investituru. Vratislav II. dal toto území věnem své dceři Juditě a jeho zetěm se stal budyšínský fojt Wiprecht Groič.

Zajímavé odkazy: Mikulášovice podrobný popisHistrické fotografie a pohledy

Šlechtici a majitelé v našem kraji
19.4.2016 více zde

Šlechtici a majitelé v našem kraji

Předpokládá se, že prapředkem Berky z Dubé byl Castolov ze Žitavy, který měl čtyři syny. Jeden ze synů, Chval, byl předek pánů z Lípy. Hynek z Berků (1249 - 1306) vedl boje proti Ottovi Braniborskému a později se stal pražským purkrabím. Přišel k velkému majetku a vlastnil Mimoň, Kuřivody, Bezděz s Bělou, Sloup, Českou Lípu, Rumburk, Tolštýn a Šluknov.
Hynek I., II. a III., kteří byli ve Sloupu, postupně získali Šenov, Varnsdorf, Mikulášovice, Rožany, Království, Jiříkov, Rumburk, Seifhennerrsdorf, polovinu Království a Šluknova, Špremberský les za Šluknovem, Brtníky, Vilémov, půlku lesa mezi Mikulášovicemi a Sebnitz, Knížecí vrch a část vrchu Partyzán. Po roce 1424, po smrti Jana, získali i Tolštýn a několik okolních vesnic.

Hvězdárna v Mikulášovicích
9.6.2016 více zde

Hvězdárna v Mikulášovicích

Bez povšimnutí zůstává být v této kapitole nenápadný jednopatrový dům s balkónem a převyšující kulatou věží s kopulí u hlavní silnice, na protější straně kostela sv. Mikuláše. Většinou jen starší občané vědí, že zde byla v 60. letech lékárna s dlouhou předválečnou tradicí. Kromě zavedené lékárny však byla budova ve své době známa i jako hvězdárna pana lékárníka Krause.

31.8.2016 PřílohaDOC

Slavné osobnosti našeho města

autorem článku je Mgr. Petr Pánek