Archiv:

Kostel Sv. Mikuláše
20.4.2016 více zde

Kostel Sv. Mikuláše

Mikulášovice měly kostel již od roku 1346, už před ním měla existovat malá kaple pro usedlost uhlířů, která byla zasvěcena sv. Mikuláši. Odtud pochází název Nikolausdorf, ves sv. Mikuláše. Kostel patřil k arcidiecézi Hohenstein a Sebnitz a obec musela ročně platit církevní daň ve výši jedné marky míšeňskému biskupství, které bylo zřízeno okolo roku 967. O obcích, které toho času musely platit tomuto biskupství daň, existuje spis ve Státním archivu v Drážďanech.

Kaple Nejsvětější Trojice
20.4.2016 více zde

Kaple Nejsvětější Trojice

Pokud půjdeme silnicí z Brtníků do Mikulášovic, kde smrkový les je chvílemi vystřídán bučinami, mineme rozcestí na Velký Šenov. Po chvilce se ocitneme na kraji lesa a před námi je pozoruhodný obraz. Protáhlé údolí Mikulášovického potoka je uzavřeno na obzoru mohutným návrším, korunovaným Tanečnicí. Věž mikulášovického kostela naznačuje střed obce. Celý nejbližší prostor před námi nese starobylý název U Pěti lip. Vlevo u cesty vidíme menší kamennou stavbu neobvyklého půdorysu. Je to kaple sv. Trojice.

Rozhledna Tanečnice
20.4.2016 více zde

Rozhledna Tanečnice

Pokud se budete chtít vypravit za nejsevernější rozhlednou celých Čech, z Mikulášovic vás povede modře značená turistická značka na vrch Tanečnice. Zdaleka viditelný žulový kopec se nalézá u samých hranic se SRN, asi 3 kilometry západně od Mikulášovic.

20.4.2016 více zde

Větrný mlýn v Mikulášovicích

S touto krásnou stavbou se můžeme seznámit už jen na fotografiích, ale věnujme ji alespoň pár řádků. V Mikulášovicích byl větrný mlýn postaven v roce 1555 na kopci ve výšce 480 m n. m., jehož stavba byla ze žulových kamenů.

20.4.2016

Další historické památky

Před kostelem stojí socha sv. Jana Nepomuckého a socha Panny Marie z druhé třetiny 18. století.

Mezi památkové objekty patří měšťanský dům čp. 2, ve kterém 20. září 1779 přenocoval císař Josef II. V roce 1879 byla v tomto domě odhalena na počest 100. výročí od návštěvy císaře Josefa II. v Mikulášovicích pamětní deska. Nyní je pamětní deska uložena na bezpečném místě.

Drobné památky - křížky

Drobné památky - křížky

Oprava drobných sakrálních památek probíhala z prostředků Evropské Unie. Celý projekt připravila Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko. V rámci tohoto projektu byly opraveny i naše křížky – v Horních Mikulášovicích, křížek za Mikovem a křížek naproti Mikovu, který byl dokončen na podzim 2011.

Vysvěcení kaple Tří otců
20.4.2016 více zde

Vysvěcení kaple Tří otců

Slavnostní vysvěcení opravené kapličky proběhlo 8. května od 18 hodin. Akci přišlo podpořit na čtyři desítky návštěvníků. Kaplička byla opravena v roce 2013 za podpory Ministerstva pro místní rozvoj, Ústeckého kraje, dárců a města Mikulášovice.

Závěrem slavnosti pan farář i paní starostka kapličce popřáli, aby dělala radost jak současné tak i budoucí generaci.

Oprava Wähnerovy kaple
29.11.2016 více zde

Oprava Wähnerovy kaple

Památkově chráněný objekt Wähnerovy kaple opravujeme z dotace získané prostřednictvím Obce s rozšířenou působností - v součinnosti se stavebním úřadem-památkovým  odborem Rumburk. Výše dotace Kč 150000,-. Spoluúčast města Kč 73000,-. Dotace byla poskytnuta na opravu střechy a výplní otvorů. Termín dokončení akce je 31.12. 2016. Dodavatelem je firma KOMPLEX DC.

Oprava hřibitovní kaple
10.8.2016 PřílohaPDF

Oprava hřibitovní kaple

foto pan Trojan SIOPS