Archiv:

16.9.2019 do 23.9.2019

Uzavírka komunikace k dolnímu náraží

Uzavírka místní komunikace k dolnímu nádraží se uskuteční o víkendu 21.-22.9.2019.

Důvodem uzavírky je provedení překopu komunikace pro vedení dešťové kanalizace – převedení vod z odvodnění železničního spodku.

V uvedených dnech bude proveden překop, položení potrubí a následné zasypání výkopu s hutněním po vrstvách a provizorním povrchem (štěrk).

Dle postupu bude v závěru stavby (před zimní uzavírkou stavební činnosti) provedeno odtěžení provizorního krytu a jeho nahrazení definitivním krytem - obalovanou asfaltovou směsí.

12.9.2019

24.10.2019 od 15h Vítání občánků

 
Dne 24.10. 2019 se v obřadní síni od 15h uskuteční vítání občánků. Podmínkou je trvalé bydliště matky a dítěte v Mikulášovicích. Oddělení evidence obyvatelstva bude rozesílat pozvánky. Mohlo by se stát, že se pozvánka někde zatoulá, proto, prosím, v případě zájmu o tento obřad, kontaktujte pracovnici na evidenci obyvatelstva, termín do 21.10.2019 . Prosíme Vás o potvrzení účasti.
Děkujeme, Trojanová
12.9.2019

2.10. 20109 Odstávka ČEZ

02.10.2019 (07:30 - 18:30) - plánovaná odstávka č. 110060672533

Mikulášovice - Mikulášovice

Mikulášovice
589 594 770