Archiv:

19.4.2021

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Městský úřad Rumburk

https://www.rumburk.cz/cz/aktuality.html?id_clanky=7740

31.3.2021 PřílohaJPG

Kompostéry pro občany

Zapůjčení kompostéru občanům bude provedeno na základě smlouvy o výpůjčce.

 

Předmětem  smlouvy je zahradní kompostér, který slouží ke kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen „BRKO“). 

Kompostér byl pořízen za finanční podpory Ústeckého kraje, projekt z r.2020 „Kompostéry pro občany“, v rámci „Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017-2025“. Kompostér je poskytnut vypůjčiteli zdarma.

O předání a převzetí kompostéru bude sepsán předávací protokol, který je přílohou č. 1 smlouvy. Podpisem předávacího protokolu potvrdí smluvní strany předání a převzetí kompostéru.

Kompostéry budou rozvážet pracovníci města v průběhu měsíce dubna.

1.3.2021

Čistící prostředky s dezinfekčním účinkem zdarma

Čistící prostředky jsou k dispozici zdarma u vchodu do budovy městského úřadu. Prosíme, po vypotřebování čistícího prostředku, vracejte lahve k dalšímu naplnění. Děkujeme.

1.3.2021

Pomoc seniorům

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Město Mikulášovice nabízí seniorům pomoc při zajišťování nákupu, dovozu obědů a nákupu léků. Prosím, obracejte se na paní Jaroslavu Špisovou na telefonním čísle 732 342 149.