Archiv:

22.10.2020 více zde

Bezpečné chování v on-line prostředí

Informace na webu MV

12.10.2020 PřílohaPDF

Úřední hodiny MÚ Rumburk

V souvislosti s usnesením vlády č. 944 ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření v nouzovém stavu s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 jsou omezeny úřední hodiny MěÚ Rumburk takto:

pondělí                9:00 – 11:00        14:00 – 17:00

středa                  9:00 – 11:00        14:00 – 17:00

Je upřednostňován písemný, elektronický a telefonický kontakt.

Otevírací doba podatelny a pokladny se nemění.

7.9.2020

Zpráva Krajského hasičského záchranného sboru - Sirény SRN

Vážené dámy, vážení pánové,
od roku 2020 se bude v Německu vždy ve druhý čtvrtek v měsíci září konat
celostátní Den varování. Premiéra Dne varování bude 10. září 2020.
V rámci této celostátní události zahrnující všechny spolkové země bude
prostřednictvím zkušebního poplachu otestována technická infrastruktura
varování na území celého Německa. Kromě toho budou Den varování
doprovázet i PR aktivity směrované na obyvatelstvo.
V rámci celostátního Dne varování bude
10. září 2020 v 11:00 hod.
realizován zkušební poplach s využitím všech napojených prostředků a
systémů varování. Varování bude vysláno na všechny kanály připojené k
modulárnímu systému varování (MoWaS). Na úrovni zemí a obcí budou
paralelně využity i dostupné komunální prostředky varování (např.
sirény). Informaci o odvolání poplachu vyšle Spolkový úřad pro ochranu
obyvatelstva a pomoc při katastrofách (BBK) prostřednictvím systému
varování MoWaS v 11:20 hod. Informace o odvolání poplachu bude v 11:20
paralelně přenesena i přes dostupné komunální prostředky pro varování.
Tam, kde se používají sirény, mají výstražné tóny tento význam: dlouhý
tón trvající 12 sekund znamená „zkušební signál", jednominutový
kolísající tón znamená „varování před nebezpečím" a jednominutový
stabilní dlouhý tón znamená „konec poplachu". Podřízené BRK úřady si
mohou zvolit, který z obou signálů („zkušební signál" nebo „varování
před nebezpečím") použijí k realizaci zkušebního varování.

Není vyloučeno, že varovné signály budou slyšet i v oblasti za
hranicemi, a proto Vás informujeme o tomto záměru.

24.7.2020 PřílohaPDF

Veřejná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

Pronajímáte svoje nemovitosti pro rekreaci?  Problematiku řeší vyhláška na místní poplatky. K platbě poplatků se zaregistrujete na Městkém úřadě a platby budete odvádět dle ubytovací knihy. Více informací Vám poskytne pracovnice MÚ p. Doutnáčová 474774105 nebo 739452736.