Územní plán města Mikulášovice

Publikováno: 20.4.2016 | Autor: admin

Platný územní plán města Mikulášovice schválený na 5. zasedání Městského zastupitelstva v Mikulášovicích dne 2.7.1998, usnesením č.5.2.25. Stanovisko MMR ČR k návrhu ÚPN bylo vydáno dne 4.6.1998 pod č.j. RPCH/265/98.

Městský úřad v Mikulášovicích přijímá žádosti o změnu územního plánu (níže naleznete formulář pro podání žádosti).