Příspěvky do novin můžete doručit na podatelnu MÚ osobně nebo emailem na infomik@mikulasovice.cz. Děkujeme

Archiv:

22.3.2019 PřílohaDOCX

Kronika města 2017

Velké poděkování patří paní kronikářce Mgr. Sedmíkové, která kroniku vede přehledně.