Příspěvky do novin můžete doručit na podatelnu MÚ osobně nebo emailem na infomik@mikulasovice.cz. Děkujeme