Příspěvky do novin můžete doručit na podatelnu MÚ osobně nebo emailem na infomik@mikulasovice.cz. Děkujeme

Archiv:

12.12.2017 PřílohaDOCX

Kronika města 2016

Poděkování za zpracování kroniky patří paní Mgr. Ivě Sedmíkové, dlouholeté kronikářce.