Úřední deska

zpět

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích k zajistění stavebních prací č.j. VS/77/2024

vyvěšeno od: 13.6.2024
vyvěšeno do: 28.6.2024
zodpovídá: Mgr. Simon Mertlů