Aktuality | Aktuální dění

Informace ke kotlíkové dotaci – Realizace výměny starého kotle nejpozději do 31.12.2022

Připomenutí termínů ukončení akce a předložení Závěrečné zprávy ke kotlíkové dotaci v Ústeckém kraji

Upozorňujeme, že realizace výměny starého kotle za nový musí být ukončena do 31. prosince 2022  ( tzn. nový zdroj zaplacen a přiveden do trvalého provozu, provedeny úhrady všech způsobilých výdajů, které budete předkládat k vyúčtování dotace dle Článku I. odst. 5  – Smlouva o poskytnutí dotace).

Výdaj, který nebude neuhrazený do tohoto data, nebude uznán jako způsobilý výdaj (Článku IV odst. 5 – Smlouvy o poskytnutí dotace).

Úhradou se rozumí, že v tento den již bude hrazená částka odečtena z Vašeho účtu, nikoliv že tento den bude pouze zadán příkaz k úhradě, který bude zaúčtován v některém z následujících dnů.

Po ukončení realizace (tj. po zaplacení všech výdajů a uvedení nového zdroje do trvalého provozu) je nutné doručit Závěrečnou zprávu s povinnými přílohami (viz příloha) a to nejpozději do 31. ledna 2023.

Doručením se míní, že tento den musí být Závěrečná zpráva dodána na podatelnu Krajského úřadu nikoliv pouze odeslána!!!

V případě časové tísně (tzn. že nestihnete zrealizovat výměnu starého kotle za nový do 31. prosince 2022) je možné využít další možnosti Dotačních titulů a to ve Statním fondu Životního prostředí – Nová Zelená úsporám (viz odkaz) Nová zelená úsporám – Dotace pro úsporné bydlení (novazelenausporam.cz) a nebo v 5. výzvě Kotlíkových dotací od Krajského úřadu Ústeckého kraje (viz odkaz)  KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022 – 5. Výzva Ústeckého kraje: Kotlíková dotace: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz).