Volby

Volba prezidenta České republiky

  • Dny konání:

I. kolo: 13. a 14. ledna 2023
případné II. kolo: 27. a 28. ledna 2023

Volby do zastupitelstev obcí 2022

V roce 2022 se konají volby do zastupitelstev obcí ve dnech 23. – 24. září 2022.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra zde: Informace k volbám do Senátu a zastupitelstev obcí 2022

  • UPOZORNĚNÍ K HLASOVACÍM LÍSTKŮM

U malého procenta z celkového počtu hlasovacích lístků bylo zjištěno, že v důsledku chyby tisku nebyla přední či zadní strana hlasovacího lístku potištěna. Pečlivě proto zkontrolujte hlasovací lístky, které Vám byly dodány. Pokud Vám byl doručen vadný hlasovací lístek, lze jej vyměnit na Městském úřadu Mikulášovice nebo si jej vyžádat ve volební místnosti v den voleb.
Chybně vytištěné hlasovací lístky jsou neplatné.

  • MÍSTO A DOBA KONÁNÍ VOLEB

v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu dne 24. září 2022 od 08.00 do 14.00 hodin

v budově Kulturního domu Mikulášovice čp. 573 – přízemí

(volební místnost č. 1 a 3 restaurace, volební místnost č. 2 salónek)

 Přístup k volebním místnostem je plně bezbariérový.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

  • JAK VOLIT?

Hlasovací lístek můžete upravit následovně:

Volič označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu.

Volič označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, tj. ve městě Mikulášovice disponuje možností označit 11 kandidátů.

Volič označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. Nelze však zaškrtnout více než jednu volební stranu.

Další informace k průběhu voleb naleznete na www.volby.cz nebo na stránkách ČSÚ.
Ministerstvo vnitra ČR také vydalo videopořad Volby 2022.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Mikulášovice 23.9. - 24.9.2022
24.09.2022
162 KB
STÁHNOUT
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Mikulášovice
06.09.2022
120 KB
STÁHNOUT
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volební kampaň
05.09.2022
113 KB
STÁHNOUT
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí
25.08.2022
101 KB
STÁHNOUT
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí
22.07.2022
106 KB
STÁHNOUT
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 23. a 24. září 2022
21.07.2022
120 KB
STÁHNOUT
Zveřejnění počtu členů zastupitelstva města Mikulášovice v období 2022 - 2026
22.06.2022
205 KB
STÁHNOUT
Zveřejnění seznamu obecních úřadů, kterým se podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí 2022
21.06.2022
38 KB
STÁHNOUT
Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí 2022
21.06.2022
106 KB
STÁHNOUT
Přehled termínů a lhůt pro komunální volby 2022
16.05.2022
70 KB
STÁHNOUT
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí č. 82/2022 Sb.
16.05.2022
84 KB
STÁHNOUT