Současnost

Stavební úpravy objektů č.p. 4 a 1002 – HVĚZDÁRNA

PROBÍHÁ

předpokládaný termín dokončení: 31.12.2022

Rekonstrukce horní budovy ZŠ v Mikulášovicích

Probíhá kolaudační řízení.