Současnost

Výstavba víceúčelového sportovního hřiště

předpokládaný termín dokončení: 30.9.2024

Spolufinancováno z dotace ve výši necelých 4 mil. Kč od Národní sportovní agentury.

Modernizace sběrných míst (stanoviště tříděného odpadu)

Probíhá modernizace celkem 8 sběrných stanovišť separovaného odpadu, která spočívá ve zbudování zpevněných ploch pro kontejnerová stání a jejich ohrazení za použití recyklátu.

předpokládaný termín dokončení: 31.5.2024

Akce je spolufinancována z dotace poskytované Ústeckým krajem.

Mikulášovice sídliště – řešení komunikací pro pěší, parkovacích ploch a výstavba chodníku podél III/26510

  • Mikulášovice sídliště – řešení komunikací pro pěší a parkovacích ploch

PRÁCE PŘERUŠENY

  • Výstavba chodníku podél III/26510

předpokládaný termín dokončení: 23.6.2024

Více informací k probíhající akci naleznete v článku zde:
Informace k probíhající akci „Mikulášovice – výstavba chodníku podél III/26510“

 

Stavební úpravy objektů č.p. 4 a 1002 – HVĚZDÁRNA

PROBÍHÁ – práce pozastaveny z důvodu probíhající akce posunutí zdi a záboru druhé části vozovky

předpokládaný termín dokončení: 31.10.2023