Spolek Kolem dokola

Spolek Kolem dokola provozuje sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Služba je poskytována ambulantně. Sídlo spolku se nachází v prostorách Domu pro seniory (DPS) č.p. 730 v Mikulášovicích.

Cíle a náplň činnosti spolku

 

  1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, aktivizační činnosti.

Záměrem je především sociální začlenění seniorů a osob se zdravotním postižením a podpora zvýšení aktivity ve společenském i domácím prostředí. V rámci této činnosti probíhají např. ruční práce – šití, háčkování, pletení, práce s papírem, pletení z pedigu, aj. V galerii níže se můžete podívat na některé z výrobků z rukou klientů spolku.

  1. Sociálně terapeutická činnost.

 Činnost vedoucí k rozvoji a udržení osobních a sociálních dovedností, poskytování programů osobám se zdravotním postižením a seniorům, které jim umožní radovat se z pohybových aktivit (třeba v některých případech jen omezeně), kulturních zážitků a společenských setkávání.

Do oblasti sociální terapie patří i pomoc v krizové situaci, kde cílem je úleva klientům od obtížné životní situace, posílení jejich schopností a sociálních dovedností podporujících sociální začleňování.

  1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
  2. Vzdělávací aktivity ve formě workshopů a seminářů.

 


 

Provozní doba                                                Kontakt

Pondělí až pátek od 8:00 do 16:00.                                                     Mikulášovice 730, 407 79 Mikulášovice

V současné době je však nezbytností předběžná telefonická           Tel.: +420 732 342 149
domluva vzhledem ke stále trvající pandemii COVIDu-19.                 Email:  spolekkolemdokola@seznam.cz

 


Spolek zajišťuje a pomáhá klientům k začlenění do společnosti pomocí setkávání ve skupinách v příjemném zázemí a kolektivní činností, jejíž výsledek nejsou jen krásné výrobky k prodeji, ale především pozitivní vliv na klienta a kvalitu jeho života. Služby jsou klientům poskytovány zdarma.

Hmotné výsledky práce (keramika, mandaly, mýdla, háčkovaná zvířátka) spolku můžete jako drobný dárek pro své blízké nebo v rámci podpory spolku zakoupit nejen každoročně na vánočních adventních trzích, ale také v průběhu celého roku přímo v sídle spolku.