Rozpočet

Rozpočet a rozpočtová opatření

2023

Návrh rozpočtu města Mikulášovice na rok 2023
29.11.2022
347 KB
STÁHNOUT
Návrh rozpočtu města Mikulášovice na rok 2023
29.11.2022
119 KB
závazné ukazatele
STÁHNOUT
Rozpočtové opatření č. 6/2022
13.02.2023
140 KB
STÁHNOUT
Rozpočtové opatření č. 5/2022
23.11.2022
490 KB
STÁHNOUT
Rozpočtové opatření č. 4/2022
08.08.2022
236 KB
STÁHNOUT
Rozpočtové opatření č. 3/2022
06.06.2022
145 KB
STÁHNOUT
Rozpočtové opatření č. 2/2022
03.05.2022
125 KB
STÁHNOUT
Rozpočtové opatření č. 1/2022
10.03.2022
110 KB
STÁHNOUT
Rozpočet města Mikulášovice na rok 2022
04.01.2022
111 KB
STÁHNOUT
Rozpočtové opatření č. 11/2021
03.05.2022
961 KB
STÁHNOUT
Rozpočtové opatření č. 10/2021
04.01.2022
189 KB
STÁHNOUT
Rozpočtové opatření č. 9/2021
15.12.2021
469 KB
STÁHNOUT
Návrh rozpočtu na r. 2022 - závazné ukazatele
16.11.2021
95 KB
STÁHNOUT
Návrh rozpočtu na r. 2022
16.11.2021
393 KB
STÁHNOUT
Rozpočtové opatření č. 8/2021
11.10.2021
175 KB
STÁHNOUT
Rozpočtové opatření č. 7/2021
14.09.2021
243 KB
STÁHNOUT
Rozpočtové opatření č. 6/2021
12.08.2021
88 KB
STÁHNOUT
Rozpočtové opatření č. 6/2021
12.08.2021
22 KB
STÁHNOUT
Rozpočtové opatření č. 5/2021
30.07.2021
287 KB
STÁHNOUT
Rozpočtové opatření č. 4/2021
17.06.2021
401 KB
STÁHNOUT
Rozpočtové opatření č. 3/2021
29.04.2021
185 KB
STÁHNOUT
Rozpočtové opatření č. 2/2021
08.04.2021
144 KB
STÁHNOUT
Rozpočtové opatření č. 1/2021
10.02.2021
415 KB
STÁHNOUT
Rozpočet města na r. 2021
15.12.2020
390 KB
STÁHNOUT

Závěrečný účet

Závěrečný účet města Mikulášovice za rok 2021
18.07.2022
138 KB
úvodní list
STÁHNOUT
1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2021 Fin2-12M
18.07.2022
658 KB
STÁHNOUT
2. Rozvaha k 31.12. 2021
18.07.2022
159 KB
STÁHNOUT
3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2021
18.07.2022
112 KB
STÁHNOUT
4. Příloha účetní závěrky k 31.12. 2021
18.07.2022
133 KB
STÁHNOUT
5. Přehled úvěrů 2021
18.07.2022
53 KB
STÁHNOUT
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
18.07.2022
2 MB
STÁHNOUT
7. Inventarizační zpráva 2021
18.07.2022
104 KB
STÁHNOUT
8. Porovnání pasivních a aktivních účtů
18.07.2022
77 KB
STÁHNOUT
9. Porovnání nákladových a výnosových účtů
18.07.2022
72 KB
STÁHNOUT
10. Porovnání závazkových a pohledávkových účtů
18.07.2022
58 KB
STÁHNOUT
11. Měsíční stav finančních prostředků
18.07.2022
49 KB
STÁHNOUT
12. Majetek
18.07.2022
58 KB
STÁHNOUT
13. Porovnání příjmů a výdajů podle tříd
18.07.2022
47 KB
STÁHNOUT
14. Porovnání plnění sdílených daní
18.07.2022
50 KB
STÁHNOUT
15. Porovnání běžných a kapitálových výdajů
18.07.2022
53 KB
STÁHNOUT
16. Porovnání příjmů a výdajů
18.07.2022
51 KB
STÁHNOUT
17. Porovnání běžných příjmů a výdajů a saldo provozního přebytku
18.07.2022
55 KB
STÁHNOUT
18. Bilance dotací
18.07.2022
73 KB
STÁHNOUT
19.1 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
18.07.2022
45 KB
STÁHNOUT
19.2 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
18.07.2022
51 KB
STÁHNOUT
19.3 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
18.07.2022
89 KB
STÁHNOUT

Dlouhodobý výhled rozpočtu na období 2021 až 2025