Odpadové hospodářství

Seznam třídících míst v Mikulášovicích

V Mikulášovicích se nachází celkem 7 třídících míst. Jedná se o stanoviště kontejnerů určených k sběru, shromažďování a svozu tříděného odpadu a to zejména plastu, papíru, kovu, skla a nápojových kartónů. Město Mikulášovice působnost v rámci odpadového hospodářství v oblasti tříděného sběru odpadu vykonává ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. zajišťující zpětný odběr a využití odpadů z obalů.

Klub

Mikulášovice horní BUS u č.p. 822

Pohlovka u č.p. 49

Mikulášovičky rybníček u č.p. 19M

Sídliště u č.p. 1058

Sídliště u č.p. 1072

U kluziště u č.p. 302

Fotografie jsou pořízeny ke konci října 2021.

Vytříděné množství odpadu za období 1.1. – 30.9. 2021

 Celkem za období od 1.1. 2021 do 30.9.2021 bylo vytříděno a předáno k využití 62,996 t.

Průběžnou souhrnnou zprávu za Městský úřad Mikulášovice zpracovala:
Monika Moravcová
referent životního prostředí a odpadového hospodářství