Realizované

Modernizace sběrných míst (stanoviště tříděného odpadu)

Koncem května 2024 byly dokončeny práce na modernizaci veřejných sběrných stanovišť tříděného odpadu.

Proměna kontejnerových stání spočívala ve zbudování zpevněných ploch svépomocí a následné zabudování oplocení, které je z textilního kompozitu vyrobeného z 95 % z recyklovaných materiálů (textilu a fólií). Využitý materiál je vhodný nejen vzhledem k šetrnosti vůči životnímu prostředí, ale i pro své vlastnosti jako bezúdržbovost, odolnost proti nárazům a vandaluvzdornost a tak by měl tento nový kabát vydržet sběrným místům po delší dobu.

Na realizaci projektu byla městu Mikulášovice poskytnuta dotace z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 419.190 Kč.

Dále je na nás, občanech města, abychom zachovali naše město čisté. Děkujeme Vám, že zodpovědně třídíte a zároveň žádáme o udržování pořádku a neodkládání odpadu, který na tato sběrná stanoviště nepatří. Pro velkoobjemný odpad, elektro odpad, stavební suť aj.  lze využít služeb sběrného místa, které by se mělo v brzké době též za finanční podpory Ústeckého kraje dočkat modernizace. Ve sběrném místě můžete také zdarma odevzdat použité (odpadní) pneumatiky.

Město bude i v dalším období pokračovat ve svozových akcích železa a elektrospotřebičů.

Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnou proměnu jednotlivých míst, kdy fotografie vlevo byly pořízeny v říjnu 2021 a fotografie vpravo odpovídají současnému stavu.


 

Ovocný sad „Za školkou“

Město Mikulášovice se zapojilo do iniciativy Sázíme budoucnost v rámci projektu Ovocný sad „Za školkou“ – Mikulášovice, která si klade za cíl zlepšit odolnost české krajiny a měst vůči změnám klimatu.


 

Revitalizace malé vodní nádrže v Mikulášovičkách

Projekt byl realizován za podpory Státního fondu životního prostředí.

O projektu se více dozvíte ve videu zde: https://www.facebook.com/watch?v=690864905975175


 

Pro lepší město Mikulášovice: Střecha základ domu – STŘECHY


 

Pro lepší město Mikulášovice: Životní prostředí, sport a kultura

Vážení občané,

začátkem roku 2020 do Evropy i našeho města dorazila celosvětová pandemie Covid-19 a dá se říci, že až nyní, na jaře roku 2022 se můžeme domnívat, že by mohla být na ústupu. Tato pandemie výrazným způsobem ovlivnila mnoho oblastí lidské činnosti a výrazným způsobem zasáhla i sport a kulturu v našem městě. V těchto letech, z důvodu vládních nařízení, bylo sportování omezeno a kulturní dění zastaveno. Nepodařilo se nám z uvedených důvodů realizovat plánované kulturní akce a našim sportovním pořadatelům nebylo umožněno realizovat akce a závody. Pozitivní věc minulé doby byla ta, že nebyly zastaveny stavební práce a tím realizace možných investic.

I přes nepříznivou situaci a těžkou dobu můžeme konstatovat, že jsme nezaháleli a nemalé finanční prostředky investovali do životního prostředí a modernizace našich sportovních zařízení mezi které patří fotbalový areál, tělocvična, kuželna a mikulášovické koupaliště.

V oblasti životního prostředí se nám podařilo zdárně dokončit a zrealizovat projekt revitalizace rybníčku v Mikulášovičkách, který byl zahájen již v roce 2016, ale až nyní, v roce 2022, se vše dotáhlo ke zdárnému konci.

Našim fotbalovým nadšencům jsme pořídili nové střídačky, pro diváky nové lavičky a na uskladnění materiálu novou halu. Došlo k celkové nákladné rekultivaci hrací plochy, provzdušnění, pískování a hnojení. Byla provedena výrazná terénní úprava, odstranění vzrostlých stromů a náletů. Je zajištěno pravidelné sekání hrací plochy a okolí novými sekacími stroji. Bylo pořízeno nové zavlažovací zařízení. Na rok 2022 je zasmluvněno hnojení trávníku, které bude realizováno odbornou firmou během
domluvených měsíců.

V tělocvičně jsme zajistili nový, nezávislý, plynový zdroj vytápění a ohřev vody. Touto akcí dosáhneme nejen úspory energií, ale v neposlední řadě byl vyřešen letitý problém s nedostatečným množstvím teplé vody v našem sportovním zařízení. Dnes se již nemůže stát, že by se sportovci koupali ve studené vodě (pokud to nebude jejich vlastní přání).

Na kuželně byla zhotovena nová střecha, došlo k celkovému zateplení objektu a byl instalován nový ekologický zdroj vytápění – tepelné čerpadlo. Je dokončena finální podoba omítek a nyní zbývají jen drobné úpravy kolem celého objektu.

A mikulášovické koupaliště? Ve volebním období 2018-2022 bylo vybudováno nové stavidlo mezi dětským a velkým bazénem, opravena a přeložena přilehlá hráz z obou stran, v dětském bazénu vznikla oblázková plocha i plocha s pevným dnem. Bylo opraveno oplocení směrem k fotbalovému hřišti, vybudována zpevněná zámková plocha při vstupu a nové zázemí kuchyně pro návštěvníky. Areál byl vybaven novými stoly a lavicemi, herní sestavou, osvětlením a kamerovým systémem dohledu. Byla dokončena rekonstrukce chatek, které jsou již v majetku města a byla dokončena i oprava stavidla a hráze mezi kruhovým a dětským bazénem. Můžeme konstatovat, že i v minulých letech byla péče o mikulášovické koupaliště příkladná a vzhledem ke skutečnosti, že v letošním roce budeme slavit 90. výročí otevření koupaliště mohou být Mikulášovice na tento areál právem hrdí.

Vážení občané, rádi bychom Vás tímto pozvali na oslavy 90. výročí otevření mikulášovického koupaliště, které se budou konat ve dnech:

04.06. koncert Michala Davida + Den dětí
05.07. Muzikál + módní přehlídka
06.08. Nožířské slavnosti + Fontána

Pohled z ptačí perspektivy lze shlédnout zde: https://youtu.be/0ETKYNhkVuU

Ing. Trojanová Miluše                                                                                                                                     Ing. Bláha Antonín
Starostka města                                                                                                                                             Místostarosta města

                                 


 

Pro lepší město Mikulášovice: Drobné sakrální památky

 


 

Pro lepší město Mikulášovice: Rekonstrukce ZŠ, horní budova