Úřední deska

Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku č.j. VS/47/2022
Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstva města Mikulášovice 30.5.2022 č.j. VS/46/2022
Zveřejnění záměru pronájmu a budoucího prodeje nemovitého majetku č.j. VS/44/2022
Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku č.j. VS/45/2022
Oznámení o použití chem. přípravků na ošetření sazenic a na obranná opatření proti šíření kůrovce a sanace kůrovcového dříví – LESY ČR č.j. VS/42/2022
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy, monitorovací kalendář – Krajská hygienická stanice Ústeckého Kraje č.j. VS/43/2022
Veřejná vyhláška o doručení písemnosti č.j. VS/41/2022
Usnesení – nařízení odročené elektronické dražby č.j. VS/40/2022
Rozpočtové opatření č. 2/2022 č.j. VS/36/2022