Úřední deska

Odstávka elektrické energie 2.9.2022 č.j. VS/82/2022
Usnesení 5. ZM – 2.8.2022 č.j. VS/81/2022
Rozpočtové opatření č. 4/2022 č.j. VS/80/2022
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí č.j. VS/76/2022
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 č.j. VS/75/2022
Závěrečný účet města Mikulášovice za rok 2021 č.j. VS/72/2022
Zveřejnění počtu členů zastupitelstva města Mikulášovice v období 2022 – 2026 č.j. VS/64/2022
Zveřejnění seznamu obecních úřadů, kterým se podávají kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí 2022 č.j. VS/62/2022
Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí 2022 č.j. VS/61/2022