Úřední deska

Návrh rozpočtu města Mikulášovice na rok 2024 č.j. VS/120/2023
Poskytnutí informace na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j. VS/119/2023
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2024 č.j. VS/118/2023
Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení správního řízení a vyrozumění o shromáždění dostatečného množství podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci uznání společenstevní honitby Zelený Kříž č.j. VS/117/2023
Odstávka elektrické energie dne 11.12.2023 č.j. VS/115/2023
Návrh rozpočtu na rok 2024 – Svazek obcí Sever č.j. VS/114/2023
Dražební vyhláška – o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí č.j. VS/111/2023
Rozpočtové opatření č. 3/2023 č.j. VS/108/2023
Dražební vyhláška – o provedení elektronické dražby nemovité věci č.j. VS/104/2023