Úřední deska

Poskytnutí informace na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j. VS/5/2022
Rozpočet města Mikulášovice na rok 2022 č.j. VS/3/2022
Dražební vyhláška – usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j. VS/1/2022
Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů č.j. VS/96/2021
Návrh dlouhodobého výhledu rozpočtu na období r. 2021 – r. 2025 č.j. VS/18/2020