Úřední deska

Usnesení o odročení dražebního jednání č.j. VS/87/2024
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje č.j. VS/86/2024
Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku č.j. VS/85/2024
Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích z důvodu opravy opěrné zdi silnice III/26510 Vilémov č.j. VS/84/2024
DSO Euroregion Labe – rozpočet na rok 2024, střednědobý výhled rozpočtu 2025-2028, závěrečný účet za rok 2023 č.j. VS/83/2024
Poskytnutí informace na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j. VS/81/2024
Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku č.j. VS/82/2024
Usnesení 5. ZM – 20.6.2024 č.j. VS/80/2024
Odstávka elektrické energie dne 10.7.2024 č.j. VS/78/2024