Úřední deska

Dražební vyhláška – usnesení o provedení elektronické dražby nemovitých věcí č.j. VS/56/2023
Dražební vyhláška – usnesení o nařízení elektronické dražby č.j. VS/55/2023
Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva města Mikulášovice 30.5.2023 č.j. VS/54/2023
Oznámení o použití chem. přípravků na ošetření sazenic a na obranná opatření proti šíření kůrovce a sanace kůrovcového dříví – LESY ČR č.j. VS/53/2023
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2023 č.j. VS/52/2023
Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku č.j. VS/51/2023
Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku č.j. VS/50/2023
Rozpočtové opatření č. 1/2023 – Svazek obcí SEVER č.j. VS/48/2023
Usnesení 4. ZM – 3.5.2023 č.j. VS/49/2023