Úřední deska

Poskytnutí informace na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j. VS/5/2022
Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku č.j. VS/4/2022
Rozpočtové opatření č. 10/2021 č.j. VS/2/2022
Rozpočet města Mikulášovice na rok 2022 č.j. VS/3/2022
Dražební vyhláška – usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání č.j. VS/1/2022
Obecně závazná vyhláška města Mikulášovice č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci č.j. VS/129/2021
Usnesení 9. ZM – 17.12.2021 č.j. VS/130/2021
Usnesení 8. ZM – 9.12.2021 č.j. VS/127/2021
Rozpočtové opatření č. 4/2021 – Svazek obcí Sever č.j. VS/128/2021