Úřední deska

Schválený rozpočet na rok 2024 – Svazek obcí SEVER č.j. VS/1/2024
Rozpočet města Mikulášovice na rok 2024 č.j. VS/126/2023
Usnesení 11. ZM – 18.12.2023 č.j. VS/127/2023
Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – stavy krajní nouze v ORP vzniklé v roce 2024 č.j. VS/128/2023
Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Mikulášovice na rok 2024 č.j. VS/129/2023
Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích č.j. VS/125/2023
Rozpočtové opatření č. 4/2023 – Svazek obcí SEVER č.j. VS/123/2023
Veřejná vyhláška – vyrozumění o shromáždění dostatečného množství podkladů pro vydání rozhodnutí a výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přičlenění honebních pozemků tvořících zaniklou honitbu Velký Šenov č.j. VS/124/2023
Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice 18.12.2023 č.j. VS/122/2023