Dokumenty a formuláře

Formuláře ke stažení

Upozorňujeme, že ke každé podané žádosti (o nájem/prodej pozemku, o přidělení bytu, o povolení kácení, aj.) je nutné přiložit vyplněný a podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Dokumenty MěÚ

Plány, programy a veřejné vyhlášky

Aktualizace plánu prevence kriminality 2023 - 2024
03.01.2024
666 KB
STÁHNOUT
Plán prevence kriminality na období 2021 - 2025
10.02.2021
1 MB
516/1/21
STÁHNOUT
Plán prevence kriminality
04.10.2021
338 KB
na období 2015-2020
STÁHNOUT
OZV č. 1/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
13.02.2023
160 KB
STÁHNOUT
OZV č. 1/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
16.12.2022
193 KB
STÁHNOUT
OZV č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
21.12.2021
212 KB
STÁHNOUT
OZV č. 1/2020 kterou se zrušuje OZV č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
22.12.2021
46 KB
STÁHNOUT
OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
22.12.2021
189 KB
STÁHNOUT
OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
22.12.2021
220 KB
STÁHNOUT
OZV č. 1/2019 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Mikulášovice
22.12.2021
291 KB
STÁHNOUT
OZV č. 1/2014 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
22.12.2021
97 KB
STÁHNOUT
OZV č. 1/2013 Požární řád města Mikulášovice
26.03.2013
287 KB
STÁHNOUT
Program rozvoje Města Mikulášovice 2021 - 2027
18.05.2021
8 MB
STÁHNOUT
Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Mikulášovice na rok 2024
20.12.2023
200 KB
STÁHNOUT
Příloha č. 1
20.12.2023
128 KB
žádost
STÁHNOUT
Příloha č. 2
20.12.2023
89 KB
kritéria hodnocení
STÁHNOUT

Ceníky a poplatky

Ostatní