Dokumenty a formuláře

Formuláře ke stažení

Dokumenty MěÚ

Plány, programy a veřejné vyhlášky

Plán prevence kriminality na období 2021 - 2025
10.02.2021
1 MB
516/1/21
STÁHNOUT
Plán prevence kriminality
04.10.2021
338 KB
na období 2015-2020
STÁHNOUT
OZV č. 1/2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
13.02.2023
160 KB
STÁHNOUT
OZV č. 1/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
16.12.2022
193 KB
STÁHNOUT
OZV č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
21.12.2021
212 KB
STÁHNOUT
OZV č. 1/2020 kterou se zrušuje OZV č. 4/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
22.12.2021
46 KB
STÁHNOUT
OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
22.12.2021
189 KB
STÁHNOUT
OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
22.12.2021
220 KB
STÁHNOUT
OZV č. 1/2019 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Mikulášovice
22.12.2021
291 KB
STÁHNOUT
OZV č. 1/2014 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
22.12.2021
97 KB
STÁHNOUT
OZV č. 1/2013 Požární řád města Mikulášovice
26.03.2013
287 KB
STÁHNOUT
Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Mikulášovice na rok 2023
19.12.2022
155 KB
STÁHNOUT
Příloha č. 1 - Žádost
19.12.2022
107 KB
PDF
STÁHNOUT
Příloha č. 1 - Žádost
16.01.2023
16 KB
WORD
STÁHNOUT
Příloha č. 2 - Kritéria hodnocení
19.12.2022
84 KB
STÁHNOUT
Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Mikulášovice na rok 2022
09.03.2022
164 KB
STÁHNOUT
Příloha č. 1 - Žádost
09.03.2022
107 KB
PDF
STÁHNOUT
Příloha č. 1 - Žádost
09.03.2022
16 KB
WORD
STÁHNOUT
Příloha č. 2 - Kritéria hodnocení
09.03.2022
84 KB
STÁHNOUT

Kotlíková dotace & půjčka

Ceníky a poplatky

Ostatní