Sběrné místo

Provozní doba sběrného místa

Sběrné místo

PO – PÁ: 13:00 – 16:00 h (ÚT v sudé týdny ZAVŘENO)
SO v sudé týdny: 08:00 – 12:00 h
SO v liché týdny: ZAVŘENO

BIO odpad kasárna (1.4. – 30.11.)

PO – PÁ: 16:00 – 17:00 h
SO v sudé týdny: 11:00 – 12:00 h
SO v liché týdny: ZAVŘENO

Provozovatel:
Město Mikulášovice
407 79 Mikulášovice 1007, tel.: 474 774 104

Odpovědná osoba: p. František Kováč, tel.: 739 045 024

 

Prosíme před samotnou návštěvou se telefonicky ujistit, zda je otevřeno. O případných uzavírkách Vás budeme informovat zde na stránkách Města Mikulášovice v sekci Aktuality.

Opotřebené/nefunkční elektrozařízení

Prosíme občany, aby do sběrného místa odevzdávali kompletní elektrospotřebiče. Nekompletní elektrozařízení mohou mít negativní dopad nejen na životní prostředí, bezpečnost a zdraví osob, ale také mají negativní dopad na splnění zákonné povinnosti výrobců a zpracovatelů ohledně stanovených kvót využití. (Zařízení nijak nerozebírejte, odevzdejte ho pokud možno kompletní, ze spotřebičů nevyndávejte zabudované akumulátory, obrazovky a monitory starších přístrojů nikdy nerozbíjejte, mohou obsahovat nebezpečné těžké kovy).

  • Staré spotřebiče se sváží k recyklaci, kde jsou nejprve odstraněny nebezpečné látky.
  • Moderní stroje pak oddělí kovy, plasty a další materiály k dalšímu využití.
  • Získané materiály se použijí k opětovné výrobě.
  • Nové spotřebiče jsou opět připraveny pro vaši domácnost!

Znáte symbol přeškrtnuté popelnice?

Podívejte se pořádně na obal, do záručního listu nebo návodu u nově pořízených elektrospotřebičů. Symbol upozorňuje na fakt, že se po skončení životnosti spotřebič nesmí vyhazovat do běžné popelnice na směsný odpad. Takto označený výrobek je třeba odevzdat do místa určeného ke zpětnému odběru, aby byla zajištěna ekologická recyklace.

Nebuďte lhostejní k životnímu prostředí a pomozte nám ho vyčistit!


 

NOVĚ lze odevzdat odpadní pneumatiky ve sběrném místě ZDARMA