Prohlášení o přístupnosti

Město Mikulášovice se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky: www.mikulasovice.cz

Stav souladu

Veřejně přístupné internetové stránky města Mikulášovice jsou částečně v souladu se zákonem o přístupnosti, směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/2102, ze dne 26. 10. 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, normou č. EN 301 549 V2. 1.2 (2018-08). a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout aplikace (Word Viewer, Acrobat Reader). V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. Některé publikované PDF dokumenty jsou pouze ve formě skenů listinných dokumentů a neobsahují tedy textovou vrstvu. V převážné většině se jedná o dokumenty umístěné na úřední desce, které byly doručeny úřadu v listinné podobě od třetích stran a jejich plnohodnotná elektronizace tak není možná. V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 21.9.2019.
Prohlášení bylo revidováno dne 20.3.2023.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu k přístupnosti webových stránek prosíme zasílejte na emailovou adresu:
sprava@mikulasovice.cz
či sdělujte telefonicky: +420 739 452 733

nebo na kontaktní údaje Městského úřadu Mikulášovice:

Městský úřad Mikulášovice
Mikulášovice čp. 1007
407 79 Mikulášovice

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost ohledně přístupnosti těchto stránek prosím kontaktujte příslušný orgán viz níže.

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

email: pristupnost@mvcr.cz

Kontakt na technického provozovatele

Nakoduju.cz
Jan Valenta
IČO 02293099

tel.: +420 777 046 006
email: valenta@nakoduju.cz