Kotlíkové dotace

Krajský úřad Ústeckého kraje - aktuální informace ke kotlíkové dotaci

1. srpna 2023 bude spuštěn příjem žádostí na 6. Výzvu kotlíkových dotací v Ústeckém kraji

Přikládáme odkaz na webové stránky, na kterém mohou již nyní žadatelé předvyplňovat elektronickou žádost. Žádost je žadatelům přístupná s předstihem před zahájením příjmu. Odeslat vyplněný elektronický formulář však lze až od data příjmu žádostí, tj. od 1. srpna 2023, 10:00 hod.

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2023 – 6. Výzva Ústeckého kraje – ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O DOTACI: Kotlíková dotace: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)

Připomenutí termínů ukončení akce a předložení Závěrečné zprávy ke kotlíkové dotaci v Ústeckém kraji

Upozorňujeme, že realizace výměny starého kotle za nový musí být ukončena do 31. prosince 2022  ( tzn. nový zdroj zaplacen a přiveden do trvalého provozu, provedeny úhrady všech způsobilých výdajů, které budete předkládat k vyúčtování dotace dle Článku I. odst. 5  – Smlouva o poskytnutí dotace).

Výdaj, který nebude neuhrazený do tohoto data, nebude uznán jako způsobilý výdaj (Článku IV odst. 5 – Smlouvy o poskytnutí dotace).

Úhradou se rozumí, že v tento den již bude hrazená částka odečtena z Vašeho účtu, nikoliv že tento den bude pouze zadán příkaz k úhradě, který bude zaúčtován v některém z následujících dnů.

Po ukončení realizace (tj. po zaplacení všech výdajů a uvedení nového zdroje do trvalého provozu) je nutné doručit Závěrečnou zprávu s povinnými přílohami (viz příloha) a to nejpozději do 31. ledna 2023.

Doručením se míní, že tento den musí být Závěrečná zpráva dodána na podatelnu Krajského úřadu nikoliv pouze odeslána!!!

V případě časové tísně (tzn. že nestihnete zrealizovat výměnu starého kotle za nový do 31. prosince 2022) je možné využít další možnosti Dotačních titulů a to ve Statním fondu Životního prostředí – Nová Zelená úsporám (viz odkaz) Nová zelená úsporám – Dotace pro úsporné bydlení (novazelenausporam.cz) a nebo v 5. výzvě Kotlíkových dotací od Krajského úřadu Ústeckého kraje (viz odkaz)  KOTLÍKOVÁ DOTACE 2022 – 5. Výzva Ústeckého kraje: Kotlíková dotace: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz).

Informace k připravované nové výzvě pro kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace v Ústeckém kraji budou pokračovat a v roce 2022 bude vyhlášena nová výzva. Projekt bude financován v rámci Operačního programu životního prostředí 2021-2027.

Dotační program na výměnu kotlů bude po schválení vyhlášen pravděpodobně mezi měsíci květen – červen 2022.

Předpokládá se, že příjem žádostí  bude zahájen mezi měsíci červen – červenec 2022.

Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáčku a po schválení i na webových stránkách Kotlíková dotace: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz).

Nebo také zde: Kotlíkové dotace – SFŽP ČR (sfzp.cz)

Souhrnné informace k dotacím na výměnu kotlů

Vážení zástupci měst a obcí,

rádi bychom Vám i vašim občanům zprostředkovali informace o dotacích
na výměnu starých neekologických kotlů
, které připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR.

Zákaz provozu starých neekologických kotlů, které nedosahují alespoň
3. emisní třídy, začne platit 1. září 2022, tedy za necelý rok. Naším cílem
je dosáhnout co nejrychlejšího stažení těchto starých kotlů, které nám prokazatelně znečišťují ovzduší, a občanům nabídnout pomocnou ruku
při jejich výměně.

Za tímto účelem jsme pro Vás připravili přehledný informační materiál,
který můžete zařadit do svých obecních zpravodajů či jiných periodik, zveřejnit na svém webu či jinak dále propagovat. Materiál je dostupný
ke stažení na následujícím odkazu: Souhrnné informace k dotacím
na výměnu kotlů
.

K dispozici jsou pro Vás i další informační materiály, např. k nové etapě programu Nová zelená úsporám, kde bude příjem žádostí zahájen
12. října. Materiály jsou k dispozici ZDE.

Budeme rádi, pokud materiály využijete. V případě dotazů se můžete obrátit na naši Zelenou linku 800 260 500 (po–pá 7.30–16.00) nebo napsat
na adresu info@sfzp.cz.

S pozdravem a přáním pěkných dnů

Ing. Lucie Früblingová
vedoucí samostatného oddělení komunikace
a tisková mluvčí

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4

Souhrnné informace k dotacím na výmenu kotlů

Zpráva o stavu k 30. 6. 2021

K 30.6. 2021 Město Mikulášovice uzavřelo celkem 41 smluv na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění. Jedná se o 18 plynových kotlů, 2 kotle na biomasu a 21 tepelných čerpadel. Celkový objem půjčených peněz občanům města je 7145000,-. V rámci Kotlíkové dotace máme připraveny projekty, které bychom rádi dofinancovali z vrácených půjček. Děkujeme občanům, kteří se připojili. Svým přístupem šetří životní prostředí a pomáhají tak šetřit i městu. Věříme, že se v dalších měsících ještě připojí ti, kteří to dosud nestihli.

Dokumenty k programu a formuláře pro podání žádosti