Prevence kriminality

Plán prevence kriminality

Vyhodnocení průzkumu

Kyberakademie

Stop vloupání

V letošním roce si ve středu 19.06.2024 připomínáme Evropský den proti vloupání do obydlí. Přinášíme vám několik tipů, jak zabezpečit své domov. Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár základních pravidel.

  1. Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem z domova.
  2.  Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu Vašeho domova.
  3. Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří Vám na něj dohlédnou, pravidelně vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.
  4. Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která Vás nic nestojí – nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.

Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.

Více informací k zabezpečení objektů jsou pro všechny zájemce dostupné na webových stránkách www.stopvloupani.cz. Dále rovněž na webových stránkách projektu „Zabezpečte se“ (www.policie.cz/zabezpectese).

K dispozici je rovněž Katalog doporučených výrobků k účinné ochraně osob a majetku v rezidenčních a komerčních objektech všech kategorií, vypracovaný Cechem mechanických zámkových systémů ČR ve spolupráci s OPK MV ČR a PČR, viz https://cmzs.cz/cs/katalog-vyrobku.

Ministerstvo vnitra ČR, ve spolupráci s Policií ČR, také nechalo v loňském roce za účelem Evropského den proti vloupání zpracovat 4 na sebe navazující videospoty. Ty jsou přehledně dostupné na YouTube kanále Ministerstva vnitra ČR, Playlist Evropský den proti vloupání 2023 (https://www.youtube.com/playlist?list=PL1Cp5doNb3zScEM2jvDebgJbpf8ILUoKB), případně též na webu projektu Zabezpečte se, viz www.policie.cz/zabezpectese.

Zdroj: MV ČR, Ústecký kraj

Podpora prevence kriminality v Ústeckém kraji 2024 – Společně to dokážeme

S podporou Ústeckého kraje je náš projekt „Společně to dokážeme“ zaměřený na volnočasové aktivity mládeže možné realizovat.  V rámci dotačního programu „Podpora prevence kriminality v Ústeckém kraji 2024“ naše město obdrželo na tento rok dotaci pro činnost preventivního pracovníka volnočasových aktivit dětí a mládeže. Tuto pozici vykonává od ledna 2024 pan Miroslav Talian. Jeho hlavní pracovní náplní je eliminace nežádoucích jevů, zapojení dětí a mládeže do volnočasových aktivit nebo prevence konfliktů na veřejných plochách určených k trávení volného času ve městě. Práce asistenta je koordinována vedením města Mikulášovice a úzce spolupracuje s výchovným poradcem Základní a Mateřské školy v Mikulášovicích a asistenty prevence kriminality.

Pokud máte nějaké podněty a připomínky k práci s dětmi a mládeží preventistu kontaktujte na tel. č.: 721 954 083.