Infocentrum

Kontakt:

Muzeum nožířské tradice – Městské informační centrum
Mikulášovice č.p. 19, 407 79 Mikulášovice

V prostorách Městského informačního střediska na náměstí naleznete muzeum nožířské tradice a prodejnu.

tel.: +420 733 111 094