Úřední deska

Veřejná vyhláška o doručení písemnosti – Nataliia Ptukha č.j. VS/11/2024
Veřejná vyhláška – o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Mikulášovice č.j. VS/9/2024
Oznámení o nálezu 1/2024 č.j. VS/8/2024
Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice 31.1.2024 č.j. VS/7/2024
Veřejná vyhláška – Rozhodnutí o uznání společenstevní honitby Zelený Kříž č.j. VS/6/2024
Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku č.j. VS/5/2024
Poskytnutí informace na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., č.j. VS/4/2024
Zveřejnění záměru směny nemovitého majetku č.j. VS/2/2024
Zveřejnění záměru pronájmu a budoucího prodeje nemovitého majetku č.j. VS/3/2024