Soupis kapliček v Mikulášovicích

Za tento text velmi děkuji panu Romanu Klingerovi. Trojanová

Kaple  Matky Boží v horních Mikulášovicích (Muttergottes Kapelle)

V inventárním soupisu kaplí z roku 1837 se píše: Je postavena celá ze dřeva, velmi malá a nenápadná, leží na nejhornějším konci vesnice. Byla postavená v roce 1803 bývalým kolářským mistrem jménem Nikolaus Pietschmann a až do dneška je udržována jeho dětmi. Nemá vlastní kapitál, má oltářík ze dřeva s obrazem Bolestné Matky Boží. Je přezdobená malými nehodnotnými obrázky, jako všechny polní kaple….
Tato kaple musela být později nahrazena stavbou z cihel, pravděpodobně to byla jakási výklenková kaple, která stála ještě v šedesátých letech 20. st. , postupem času spadla, dnes po ní není památky…Nenašel se dobrý člověk, který by se jí ujal….
Melchiorova kaple (Melchiors Kapelle)
V inventarizaci kaplí z roku 1837 je psáno: Kaple stojí u polní cesty v horních Mikulášovicích. Postavená je z kamene, je malá a nevýznamná, střecha je krytá šindelem, zdivo je potrhané. Má malý oltářík s obrazem Svaté rodiny. I tato kaple vlastní malé bezcenné obrázky, které sem pověsily ženy při pobožnostech. Nevlastní žádné sochy. Je udržovaná jen díky dobrým lidem. Nechal jí vystavět Melchior Wäber, po němž nese jméno. …
Kaple se po druhé světové válce nikdo neujal, tak pomalu chátrala, až zmizela úplně…

Kaple Palmeova dříve Wähnerova (Wähners Kapelle)

Fiedler ve své vlastivědě píše: Kaple leží mezi statkem čp. 53 a statkem čp. 67. Byla postavena v roce 1718 Georgem Wähnerem, který bydlel v domě čp.63. V této kapli mohly být slouženy mše svaté, existoval spis od papeže Clemense XI., který byl uložen v kopuli ve skleněné láhvi.
V inventárním soupisu kaplí z roku 1837 se píše: Také zde se jedná o kapli při polní cestě do horních Mikulášovic. Je kamenná ze střechou z šindele, mimo jiné je malá a zařízena jen pro několik zbožných modlících se lidí. Oltářík je dřevěný s obrazem Nanebevzetí Panny Marie . Ve vnitřku visí ještě tři jiné nehodnotné obrazy. Kaple je mimo jiné v dobrém stavu, protože musí být dle zakladatele Johanna Georga Wähnera udržovaná domem č. 64.
Dnešní stav kaple je více než žalostný, střecha je provizorně utěsněná lepenkou, okenní výplně i dveře chybí, nahradili je dřevotřískové desky. V celku je zdivo potrhané omítka oprýskaná. Kaple má čtvercový půdorys s přesekanými rohy…

Fürleho kaple (Fürlen Kapelle)

V inventárním soupise kaplí z roku 1837 se píše: Je to také kaple u polní cesty, leží směrem na dolní Mikulášovice. Je kamenná se střechou ze šindele. Oltářík je dřevěný s obrazem panny Marie. Mimo toho zde visí na zdech ještě dvanáct jiných nehodnotných obrazů. Kaple nemá vlastní kapitál a je udržována dobrými lidmi. Je ve velmi dobrém stavu…
Je to jedna z větších kaplí. Na konci 19. st. byla kaple pseudogoticky upravena, z této doby pocházela pravděpodobně i bohatá výmalba vnitřních omítek. Dnes se z výmalby dochovalo jen málo, dříve byly nad okny a dveřmi biblické výjevy, dnes již jen oprýskané zdivo. Nad oltářem jsou ještě dnes vidět dvě postavy andělů. Kaple má obdélníkový půdorys s půlkruhovým závěrem. Ke vstupním dveřím vedou tři žulové schody. Kaple má čtyři okna, podlaha je z keramické dlažby s šachovnicovým šedo žlutým motivem. Po druhé světové válce se nenašlo dobrých lidí co by se o kapli postarali…
Dnes má kaple má novou střechu , krytou kanadským šindelem, a malou věžičku. Nová okna a dveře jsou vsazené v roce 2011. Omítky na vnějších zdech jsou oprýskané …

Kaple „Tří otců“ v dolních Mikulášovicích (Väter Kapelle)

Vzpomínky paní Ilse Hopfingerové 93 let, 2003 Dessau
Kdy byla kaple vystavěna, to přesně nevím, ale určitě to bylo před rokem 1900. Jméno získala proto, že na její výstavbu se složili otcové rodin v jejím sousedství. Kaple měla také věž, ve které býval zvon. Uvnitř stál pěkný oltář, vpravo a nalevo stála lavice pro čtyři až pět osob. O kapli se starala rodina Oppelt. Zvon zvonil každý den v poledne a večer v 19 hodin v létě a v zimě v 17 hodin.
Pro nás děti to bylo znamení, že máme jít domů. Jestliže zvon zvonil v jinou dobu, bylo to znamení, že v sousedství někdo zemřel. To jsme tam vždy rychle utíkali, abychom zjistili, o koho se jedná.
V květnu se zde konala každý týden Májová pobožnost, která byla dosti navštěvovaná, to kaple nestačila. Za první světové války byl zvon sejmut pro válečné účely, po válce byl pořízen nový, který zaplatili zas otcové ze sousedství. Při svěcení zvonu zazněl slavnostní projev, poté hrála muzika.
Na velikonoce se zde zastavili také velikonoční jezdci a zazpívali u kaple píseň. Pro nás děti byla kaple místem pro setkávání, jak v létě, tak v zimě, totéž platí o nedaleké lípě Schneiderových. V roce 1945 bylo vybavení kaple zničeno českými fanatiky. Od té doby kaple chátrá!
Přeloženo z německého originálu: HERBERT PIETSCHMANN, Ergänzung zum Heimatbuch , Entstehen und Vergehen Nixdorf , 2003 Potsdamm.
V inventárním soupise kaplí z roku 1837 se píše: Tato polní kaple leží v dolních Mikulášovicích při silnici do Vilémova. Byla postavená obchodníkem Zachariasem Hillem, jako zvonice pro dolní část vesnice. Je postavená z kamene a střecha je krytá šindelem. Má věžičku se zvonem, aby mohlo být zvoněno Ave. Oltářík je dřevěný s obrazem korunování panny Marie v nebi. Mimo toho se v kapli nachází ještě pět malých obrazů. Kaple nemá vlastní kapitál a je udržována dobrými lidmi. Je v dobrém stavu…
Fiedler píše: Kaple je postavená v roce 1710 třemi otci, ve věži je zvon. [FIEDLER , Heimatkunde des politischen Bezirkes Schluckenau, 1989 Rumburg]
V roce 2013 prošla kaple „Tří otců“ rozsáhlou rekonstrukcí, nyní je v bezvadném stavu, bez vnitřního vybavení …

Balzerova Kaple (Balzers Kapelle)

Balzerovu kapli postihl stejný osud, jako mnoho drobných sakrálních staveb severních Čech. Kaplička byla postavena v roce 1724, stála na pozemku patřícímu k nedaleké zemědělské usedlosti sedláka Vogla. Kaple byla zasvěcena matce Boží, Panně Marii. Každoročně se tu v květnu konaly takzvané májové pobožnosti. Kaple byla udržována pravděpodobně až do roku 1954, poté se již nenašel nikdo, kdo by se o ni staral. Tak postupem času chátrala, až z ní zbyla jen hromádka sutě, zdali kaplička spadla sama, nebo tomu někdo napomohl, tím se již dnes zabývat nemusíme. Co ale víme, je to, že ze sutin vyrostla během září roku 2012 kaplička nová. O obnovu kaple se zasloužilo občanské sdružení „Drobné památky severních Čech“, na opravu přispěla nadace VIA, částkou 50.000 Kč a majitel kaple, město Mikulášovice 25.000 Kč. Opravy provedl člen občanského sdružení Ing. Vojtěch Král. Na výstavbu byl použit z velké části materiál, který se nacházel na místě, tak mohlo být třeba osazeno původní ostění dveří s klínovým kamenem s datem 1724 a části původních říms, bohužel chyběly hlavice sloupů… Byla zhotovena nová střecha, která byla pokryta pálenými taškami. Celá kaple byla nově omítnuta a natřena vápennou barvou, byla zvolena červená barva, kterou kaple již kdysi bývala natřena, což bylo patrné na pozůstatcích barvy na kamenech. Okolí kapličky bylo vyčištěno od náletových dřevin a bylo odkryto přístupové schodiště, které vede z cesty ke kapličce, o to se postarali pracovníci městského úřadu. Nové vybavení kaple bylo darováno majiteli Restaurace „Baba Jaga“. V kapli visí obraz panny Marie a dřevěný kříž s mosazným Kristem. Doufejme, že to není poslední opravená ruina v našem městě…

Kaple na Salmově

Ve vlastivědě Šluknovska se píše: Před rokem 1812 zde stála dřevěná kaple, byla postavěná ze sbírek obyvatel Salmova v již zmíněném roce. Je kamenná se dřevěným oltáříkem a s věžičkou. Na zvonu je nápis 1767, zvon je ulitý Josefem Pietschmannem v osadě Kopec. V roce 1895 byla kaple opravena. [FIEDLER , Heimatkunde des politischen Bezirkes Schluckenau, 1989 Rumburg]
V inventárním soupise kaplí z roku 1837 se píše: Kaple leží při cestě na Mikulášovice. Je vystavěná obcí jako zvonice, která jí také udržuje. Je postavená z kamene a střecha je krytá šindelem. Má věžičku se zvonečkem na zvonění AVE. Oltářík je dřevěný s obrazem Nejsvětější Trojice. Na zdech visí ještě dalších 20 nehodnotných obrázků. Je v dobrém stavu….
Kaple byla v devadesátých letech částečně opravena, byla opravena střecha a vsazeny nové dveře. Omítka je oprýskaná, vnitřek je neupravený, kaple má dlažbu z cihel.

Kaple v Mikulášovičkách

Po kapli již dnes není ani památky… Nenašlo se dobrých lidí, kteří by jí udržovali …

Kaple na Tomášově

Kaple na Tomášově je jako jediná kaple na území Mikulášovic stále udržována dobrými lidmi. Má obdélníkový půdorys, střechu krytou měděným plechem a malou šestibokou věžičku. V kapli jsou staré původní lavice ve dvou řadách kde najde místo 12 věřících a dřevěný oltářík , na kterém býval malovaný obraz Panny Marie s Jezulátkem v náruči v krásném vyřezávaném zlaceném rámu, obraz zmizel po  roce 1996. Kaple má trojhranný závěr, zdivo je v dobrém stavu …

Zpracováno dle překladů z:
Inventarium aller Privatkapellen zu Nixdorf, aufgenommen 1837/ Inventární soupis kaplí v Mikulášovicích z roku 1837
FIEDLER , Heimatkunde des politischen Bezirkes Schluckenau, 1989 Rumburg]
HERBERT PIETSCHMANN, Ergänzung zum Heimatbuch , Entstehen und Vergehen Nixdorf , 2003 Potsdamm.