Drobné památky – křížky

Oprava drobných sakrálních památek probíhala z prostředků Evropské Unie. Celý projekt připravila Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko. V rámci tohoto projektu byly opraveny i naše křížky – v Horních Mikulášovicích, křížek za Mikovem a křížek naproti Mikovu, který byl dokončen na podzim 2011.