Větrný mlýn v Mikulášovicích

S touto krásnou stavbou se můžeme seznámit už jen na fotografiích, ale věnujme ji alespoň pár řádků. V Mikulášovicích byl větrný mlýn postaven v roce 1555 na kopci ve výšce 480 m n. m., jehož stavba byla ze žulových kamenů.

 

Z této informace lze usoudit, že trhání kamene už v té době bylo na dobré úrovni. Jednopatrová budova měla kruhový půdorys. Silné stěny měly v přízemí i v prvním patře 3 okna, jejichž klenutí tvořily klínovitě tesané kameny.

U větrného mlýna byla 26 metrů hluboká studna se dřevěnou pumpou. Celý areál byl mistrovským kouskem tehdejší řemeslné výroby.
Z nástavby nad kameny byl krásný rozhled do okolí, dalo se dohlédnout do Knížecího, kde těž stál malý dřevěný mlýn. Další rozhled byl naskytnut do části Salmova, do Saska a do Severního až na nejsevernější usedlost sedláka v Rakousku – Uhersku.

Svá křídla otáčel kamenný dům až do roku 1875, pak se stal hostincem. Po roce 1900 byl hostinec majetkem krejčovského mistra Adolfa Kirchnera. Ten jej prodal roku 1928 panu Dittrichovi, který se bohatý vrátil z Ameriky. Po této koupi tam jako nájemce hospodařil August Michel a mlýn se mezi lidmi stal velmi oblíbeným místem, kde byl i kuželník.

Hostinec padl v roce 1946, kdy byl odstřelen kvůli domněnkám nových pánů severních Čech, že je tam sklad zbraní, třebaže se nikdy nic nenašlo…