Opravy a další akce okolo památek

Oprava Wähnerovy kaple

Památkově chráněný objekt Wähnerovy kaple opravujeme z dotace získané prostřednictvím Obce s rozšířenou působností – v součinnosti se stavebním úřadem-památkovým odborem Rumburk. Výše dotace Kč 150000,-. Spoluúčast města Kč 73000,-. Dotace byla poskytnuta na opravu střechy a výplní otvorů. Termín dokončení akce je 31.12. 2016. Dodavatelem je firma KOMPLEX DC.

Oprava hřbitovní kaple

Vysvěcení kaple Tří otců

Slavnostní vysvěcení opravené kapličky proběhlo 8. května od 18 hodin. Akci přišlo podpořit na čtyři desítky návštěvníků. Kaplička byla opravena v roce 2013 za podpory Ministerstva pro místní rozvoj, Ústeckého kraje, dárců a města Mikulášovice.

Závěrem slavnosti pan farář i paní starostka kapličce popřáli, aby dělala radost jak současné tak i budoucí generaci.