Aktuality | Aktuální dění

Informace o dění ve městě

Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom vás opět stručně informovali o dění v našem městě.

Podařilo se nám získat poměrně významnou dotaci ve výši bezmála 4 mil. Kč od Národní sportovní agentury na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště s umělým povrchem, které bude postaveno v prostoru mezi budovami základní školy za sportovní halou. Práce na této akci začnou v nejbližší době a sportoviště by mělo být dokončeno do konce měsíce září 2024.

Stále probíhá budování chodníku a zdi u Hvězdárny, přičemž tato akce by měla být fakticky dokončena do konce měsíce června letošního roku.

Pracovníci města, za finanční podpory Ústeckého kraje, pracují na zbudování 8 sběrných míst s nádobami na tříděný odpad.

Na parkovišti vedle městského úřadu byl umístěn PPL box a jednáme i o umístění DPD boxu.

Získali jsme následující dotace:

– od MV ČR na činnost asistentů prevence kriminality v Mikulášovicích, dotace ve výši 596.400 Kč

– z programu „Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2024“, částku ve výši 345.100 Kč. Z této podpory pořídíme nabíjecí stanici pro elektrokola, stojany na kola na koupaliště nebo Tanečnici, a chtěli bychom zřídit uložiště jízdních kol pro turisty v suterénu informačního střediska či grilovací místa na koupališti.

Podali jsme žádost o dotaci z programu „Program obnovy venkova 2024“, taktéž od Ústeckého kraje, kde lze získat až 1 mil. Kč – obnova a rozvoj venkovské zástavby, chodníky a místní komunikace, přičemž tuto dotaci bychom přednostně využili na opravy místních komunikací.

Město Mikulášovice v nedávné době zorganizovalo bezplatný svoz vyřazených elektrospotřebičů a svoz kovového odpadu, tyto akce se setkaly s dobrou odezvou a určitě je opět zopakujeme. Ve sběrném dvoře jsme zavedli zpětný odběr použitých pneumatik – ZDARMA.  Také proběhla dobrovolnická úklidová akce v rámci iniciativy Ukliďme Česko. Děkujeme účastníkům za jejich pomoc.

V dubnu proběhla řada úspěšných akcí, jmenovitě velikonoční stezka, velikonoční jízda, velikonoční kraslice, vyhlášení sportovce roku 2023, školní zábava a disco pro mládež. Poděkování všem, kteří se na uspořádání těchto akcí podíleli.

V nejbližší době nás čekají další akce, a to Kvíz mezi obcemi Šluknovského výběžku dne 26.4.2024 ve Slovanském domě v Mikulášovicích a v neděli 28.4.2024 divadlo pro děti.  Tradičně 30.4.2024 pálení čarodějnic a stavění máje, následující den 1.5.2024 retro 1. máj. Přivítáme dne 11.5.2024 národní ligu boxu a nezapomeneme ani 18.5.2024 na Den matek. Po roce opět posedíme se staršími obyvateli 21.5.2024 u táboráku nebo přijďte fandit závodnicím cyklistického závodu Tour de Feminin s etapou přes Mikulášovice dne 25.5.2024. Nejen místní chovatele zveme 25.5.2024 na prodejní trhy na Lerchově statku a sportovní nadšence potěší 26.5.2024 terénní duatlon.

Město i nadále rozvijí spolupráci s Místní akční skupinou Český sever, která u nás zavádí poradnu pro dluhovou problematiku vždy druhý čtvrtek v měsíci od 9 do 11 hodin v městském informačním centru.

Naše město se zapojilo do projektu Audit familyfriendlycommunity (obec přátelská rodině). Smyslem auditu je zmapovat existující prorodinná opatření a reagovat na potřeby občanů. Projekt se od ostatních liší přímým zapojením veřejnosti. První setkání proběhne 30.5.2024 a budeme vás o něm včas informovat.

Na závěr nám dovolte požádat o vaše podněty, nápady, rady a vzájemnou informovanost. Sledujte, prosím, stránky města, ale i třeba Facebook města či městské noviny nebo plakátovací plochy, kde se dozvíte o dění ve městě a připravovaných akcích, abychom měli příležitost se setkávat.  Také je možné si stáhnou do mobilního telefonu aplikaci Česká obec – Mikulášovice, kde pravidelně zveřejňujeme informace.

Bc. Aleš Jandus, starosta města
Mgr. Jana Šedová, místostarostka města