Aktuality | Aktuální dění

Komunitní centrum Kostka v Krásné Lípě nabízí novou službu: paliativní péče

 

Komunitní centrum Kostka v Krásné Lípě nabízí novou službu zaměřenou na podporu umírajícího člověka a jeho rodiny | Sever (rozhlas.cz)

Kolegové z Osobní asistence před sebe postavili novou výzvu nebo se spíše před nimi vynořuje. Ta vyplývá z potřeb našich klientů. Ročně pečujeme o zhruba 100 lidí v domácím prostředí. V posledním roce nás oslovuje více rodin, které chtějí pečovat o své blízké doma. Jak víme, tak min. 70 procent lidí si v závěru života přeje být doma, zemřít doma, být v kontaktu se svými blízkými.
Jak je tedy v tomto přání podpořit? Jak být laskavým průvodcem?
Péče rodiny o někoho blízkého je fyzicky i psychicky velmi náročná, rodina ladí nejen péči o rodiče, prarodiče, ale také své pracovní možnosti, své další aktivity, péči o své děti a svou rodinu. Tento čas také odkrývá mnohé dary, čas se zpomaluje a dění se nás hluboce dotýká.

Týmy zdravotních, sociálních i duchovních služeb mohou výrazně pomoci, doporučit, odlehčit, opečovat, ošetřit a podpořit rodinu v tomto rozhodnutí tak, aby péče o blízké doma nebyla jen vyčerpávající, ale přinášela i čas blízkosti, důvěrností, radosti a důstojnosti. Jako poskytovatele služeb nás zajímá kvalita života i v jeho závěru, den po dni, každý je jiný. Ale slunce je ráno vždy na svém místě a hvězdy večer také.

Pojďme také společně mluvit o tom, jaké máme možnosti, služby v regionu pro lidi v závěru života, pro jejich blízké. Co můžeme měnit, domlouvat a posouvat. Pojďme vytvářet to co je stabilní a podpůrné, když se věci okolo nás mění. Rádi se potkáme.

Hana Volfová – ředitelka komunitního centra Kostka Krásná Lípa