Úřední deska

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích z důvodu triatlonového závodu WINTERMAN CZECH XTREME TRIATHLON dne 15.10.2023 č.j. VS/93/2023
Dražební vyhláška – nařízení elektronické dražby (1. kolo) č.j. VS/82/2023
Dražební vyhláška – nařízení elektronické dražby č.j. VS/80/2023
Dražební vyhláška – provedení elektronické dražby nemovitých věcí č.j. VS/74/2023
Ministerstvo zemědělství – Opatření obecné povahy, kterým mění OOP č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění OOP č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021 č.j. VS/109/2022