Úřední deska

zpět

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – odstranění havarijního stavu na inženýrských sítí č.j. VS/12/2022

vyvěšeno od: 22.2.2022
vyvěšeno do: 09.3.2022
zodpovídá: Mgr. Simon Mertlů