Úřední deska

zpět

Závěrečný účet města Mikulášovice za rok 2022 č.j. VS/72/2023

Závěrečný účet města Mikulášovice za rok 2022 č.j. VS/72/2023
04.07.2023
154 KB
úvodní list
STÁHNOUT
1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2022 Fin2-12M
04.07.2023
686 KB
STÁHNOUT
2. Rozvaha k 31.12. 2022
04.07.2023
159 KB
STÁHNOUT
3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2022
04.07.2023
112 KB
STÁHNOUT
4. Příloha účetní závěrky k 31.12. 2022
04.07.2023
129 KB
STÁHNOUT
5. Přehled úvěrů 2022
04.07.2023
51 KB
STÁHNOUT
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
04.07.2023
4 MB
STÁHNOUT
7. Inventarizační zpráva 2022
04.07.2023
102 KB
STÁHNOUT
8. Porovnání pasivních a aktivních účtů
04.07.2023
76 KB
STÁHNOUT
9. Porovnání nákladových a výnosových účtů
04.07.2023
72 KB
STÁHNOUT
10. Porovnání závazkových a pohledávkových účtů
04.07.2023
57 KB
STÁHNOUT
11. Měsíční stav finančních prostředků
04.07.2023
49 KB
STÁHNOUT
12. Majetek
04.07.2023
58 KB
STÁHNOUT
13. Porovnání příjmů a výdajů podle tříd
04.07.2023
47 KB
STÁHNOUT
14. Porovnání plnění sdílených daní
04.07.2023
50 KB
STÁHNOUT
15. Porovnání běžných a kapitálových výdajů
04.07.2023
53 KB
STÁHNOUT
16. Porovnání příjmů a výdajů
04.07.2023
51 KB
STÁHNOUT
17. Porovnání běžných příjmů a výdajů a saldo provozního přebytku
04.07.2023
55 KB
STÁHNOUT
18. Bilance dotací
04.07.2023
81 KB
STÁHNOUT
19.1. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
04.07.2023
48 KB
STÁHNOUT
19.2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
04.07.2023
44 KB
STÁHNOUT
19.3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
04.07.2023
58 KB
STÁHNOUT
19.4. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
04.07.2023
59 KB
STÁHNOUT
19.5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
04.07.2023
103 KB
STÁHNOUT
19.6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
04.07.2023
55 KB
STÁHNOUT

vyvěšeno od: 04.7.2023
vyvěšeno do: 30.6.2024
zodpovídá: Mgr. Simon Mertlů