Aktuality | Nezařazené

Uzavírka silnice Mikulášovice-Vilémov a výluka ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice Mikulášovice – Vilémov je plánována na období od 1. července 2024 do 30. listopadu 2024.

Uzavírka bude mít významný dopad na veřejnou linkovou dopravu, obsluha autobusy v oblasti bude změněná, je nutné počítat s delšími jízdními dobami či nutnostmi přestupů.

Základní objízdná trasa pro linky 408 a 409 je ze středních Mikulášovic do Velkého Šenova, kde se bude zastavovat pro možnost přestupu na linku 410 dále do Šluknova a Varnsdorfu a opačně), pak dále do Vilémova a Dolní Poustevny. V Mikulášovicích bude u většiny spojů vytvořen přestup na náhradní autobus ve směru dolní Mikulášovice a opačně (příp. v některých hodinách pracovních dnů naopak autobus končí v Mikulášovicích a přestup je do Dolní Poustevny). Linka 408 je poměrně redukovaná, ovšem s tím, že většinu spojů a nejvyužívanější relaci mezi Mikulášovicemi, Velkým Šenovem a Šluknovem převezme linka 409 na objízdné trase (příp. dále do Šluknova s možností přestupu na linku 410 ve Velkém Šenově). Pro cestující z Císařského doporučujeme maximální využívání linky 410 na hlavní silnici (nutno podotknout, že nástupy/výstupy sčítání prokázalo cestující jen na zastávce Císařský, odbočka lom, která je od hlavní silnice vzdálená cca 800 metrů). Více bude patrné z přiložených jízdních řádů. Také jsou v nich uvedené další přestupní možnosti.