Aktuality | Aktuální dění

Vybírání poplatků za odpady v roce 2022

Dne 17.12.2021 byla schválena a vydána Obecně závazná vyhláška města Mikulášovice č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a zároveň byly schváleny ceny za odkládání odpadu ve sběrném místě Mikulášovice. OZV č. 1/2021 byla dne 21.12.2021 vyvěšena na úřední desce.

Vypočítané výše poplatků vylývajících z nového systému odpadového hospodářství stanoveného vyhláškou (platba na základě kapacity nádoby tj. za l) jsou uvedené v přiložených dokumentech vč. ohlášky poplatníka, kterou je nutné zaslat či podat osobně na MěÚ Mikulášovice. Platby za poplatky budou vybírány v průběhu ledna 2022 po podání ohlášky.