Aktuality | Aktuální dění

Výzva k úhradě místního poplatku za svoz a likvidaci komunálních odpadů

Vzhledem ke skutečnosti, že finanční oddělení MěÚ eviduje značné množství nedoplatků, vyzýváme občany, kteří dosud tento místní poplatek neuhradili, aby tak učinili co nejdříve. Známky jsou vydávány po úhradě na MěÚ.

Upozorňujeme, pokud se svozy a likvidace směsného komunálního odpadu od nemovitostí za r. 2023 neuskuteční, přesto poplatek bude muset být poplatníkem uhrazen. Povinnost poplatek upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“).

Děkujeme

Monika Moravcová
oddělení živ. a odpad. hospodářství