Aktuality | Aktuální dění

Nabídka rozborů pitné vody

ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY v pondělí dne 4.10.2021

domovní studny

určeno pro studny a vrty, kde v posledním roce nebyl proveden rozbor, studny s podezřením na sníženou kvalitu vody, nové zdroje pro individuální zásobování mikrobiologický a chemický rozbor cena včetně DPH 998,- Kč (platba hotově při odběru) radiologický rozbor (radon 222)
cena včetně DPH 439,- Kč (platba hotově při odběru)

veřejné zásobování pitnou vodou – vyhl. č. 252/2004 Sb.

určeno pro restaurace, hotely, penziony, stravovací zařízení, veřejné studny, školy apod.
krácený rozbor a odběr vzorku – cena bez DPH 1251,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné
úplný rozbor a odběr vzorku – cena bez DPH 8679,- Kč + 315,-Kč zvýhodněné dopravné
(platba fakturou na základě závazné objednávky)


evidence objednávek do 29.9.2021
tel.: 739 245 361, 603 432 681
odborné dotazy zodpoví:
AQUATEST a.s.
Úsek zkušebních laboratoří
Geologická 4, 152 00 Praha
tel.: 739 245 361, 603 432 681
e-mail: laboratore@aquatest.cz