Aktuality | Aktuální dění

Aktuální situace na trhu v oblasti energií

V důsledku krachu několika společností zajišťující dodávky energií na českém trhu se mnoho občanů ocitlo v nepříjemné pozici, kdy čerpají energie v řežimu DPI tj. od Dodavatele poslední instance. Danou skutečností dotčení lidé sice nejsou od energií ze dne na den odstřiženi, nicméně ceny, za které energie odebírají, jsou ve většině případů extrémně vysoké a pro mnohé až neúnosné tzn. jejich plat/mzda nedokáže určené částky pokrýt a proto se uchylují k půjčkám. Rizik v této oblasti je nemálo a výraznou hrozbou je zejména dluhová past či exekuce.
Obecně se lidem v dané situaci doporučuje co nejdříve uzavřít smlouvu s novým dodavatelem a to se zafixovanou cenou nejlépe na 1 rok.
Nejnovější informace a rady lze naleznout na stránkách Energetického regulačního úřadu (dále také „ERÚ“), který zveřejňuje oficiální doporučení, postupy a zároveň upozornění na tzv. energetické šmejdy.

Odkazy na ERÚ:

Pozor na energošmejdy, kteří teď spotřebitelům nabízejí „pomoc“
Doporučený další postup včetně otázek a odpovědí od ERÚ a MPO(ministerstvo průmyslu a obchodu)

 

 

Informace poskytl Vlastimil Moric, jednatel
Za společnost Investment For Clever s.r.o.

Daná společnost zároveň nabízí možnost pomoci v této situaci při přechodu a výběru dodavatele energií např. formou kontroly nabídek a propočtu nákladů.