Aktuality | Nezařazené

Diakonie Broumov, sociální družstvo – Sbírka na podporu svozu použitého šatstva

Diakonie Broumov žádá o pomoc a finanční podporu své organizace z důvodu zvyšování cen energií, růstu mezd a snižování cen od zákazníků. Podpora je určena na zajištění financování realizace projektu zabývajícího se likvidací odpadu a jeho dalšího zpracování (svoz použitého šatstva, které může být ještě nositelné).

Činnost organizace můžete podpořit na účtu: 50016-1302698349/0800

Jak můžete dále podpořit organizaci naleznete přímo na stránkách Diakonie Broumov