Fotogalerie

zpět

Mikulášovické zvony

Do Mikulášovic do kostela sv. Mikuláše byly slavnostně přivezeny dva nové zvony, které byly za války sejmuty a použity pro válečné účely. Na zvony byla vyhlášena sbírka prostřednictvím spolku Nixdorf, celou akci koordinoval a s úspěchem dotáhl do konce Mgr. Roman Klinger. Oba zvony projely na povozu městem a poté byly umístěny před oltář v mikulášovickém kostele. Za přítomnosti mnoha hostů z křesťanského i civilního života je v rámci mše svaté vysvětil generální vikář Martin Davídek.