Aktuality | Aktuální informace MěÚ

Informace k probíhající akci „Mikulášovice – výstavba chodníku podél III/26510“

Vážení spoluobčané,

dovolte nám Vás informovat o okolnostech a průběhu akce „Mikulášovice – výstavba chodníku podél III/26510“, která je v současné době realizována v prostoru u Hvězdárny a před budovou městského úřadu.

Z důvodu probíhajících stavebních prací Vás prosíme o trpělivost a omlouváme se za případné komplikace při běžném provozu.

Akce je realizována podle schválené projektové dokumentace, na jejímž základě bylo v lednu 2022 vydáno příslušné stavební povolení a následně dne 09.09.2022 byla mezi městem Mikulášovice (objednatel) se spol. BAK stavební společnost, a.s. (zhotovitel) uzavřena Smlouva o dílo. Akce by měla být kompletně dokončena v červnu 2024.

V rámci akce bude, resp.  již nyní je rozebrána stará zeď, která je postupně nahrazována novou zdí o celkové délce 64,7 metru, která byla odsunuta oproti původní od místní komunikace, aby na druhé straně komunikace mohl vzniknout chodník, který povede podél budovy Hvězdárny, od jejího rohu až do oblouku na křižovatce směrem ke koupališti, kde vznikne místo pro přecházení na stávající chodník vedoucí až na náměstí. Další chodník vzniká před budovou městského úřadu a povede na parkoviště vedle úřadu. Vedle  schodiště do budovy úřadu bude další místo pro přecházení na protilehlý chodník. Součástí díla je i zbudování nového veřejného osvětlení v celém úseku – u zdi před kostelem, osvětlení kostela a osvětlení míst pro přecházení.

Na spolufinancování uvedené akce byly poskytnuty finanční prostředky od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2,1 mil. Kč, přičemž získání takových prostředků je podmíněno budováním bezbariérových chodníků, které mají za cíl zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků dopravy.

Veškerá dokumentace k uvedené akci je k dispozici na Městském úřadu v Mikulášovicích, kde je možné se s ní seznámit. V případě potřeby je možné zaslat dotazy na email starosta@mikulasovice.cz.

Další akce „Mikulášovice sídliště – řešení komunikací pro pěší a parkovacích ploch“ byla dočasně pozastavena a bude rozfázována, aby mohlo dojít k vyřešení finančních náležitostí týkajících se uvedené akce, ale určitě hodláme v akci pokračovat ve smyslu budování chodníků. Na sídlišti také provedeme revitalizaci ovocných stromů podél přístupové komunikace a úpravu travních pozemků včetně odvozu zeminy ze hřiště. Stejně tak bude po dokončení akce u kostela pokračovat akce Hvězdárna.

Samozřejmě je nám znám stav různých vedlejších cest a silnic, přičemž hned na jaře hodláme začít s jejich postupnými výspravami. Na to je v rozpočtu počítáno s částkou přes 1 mil. Kč. Také proběhne modernizace a zkulturnění celkem osmi sběrných míst s nádobami na tříděný odpad v Mikulášovicích, na což se nám podařilo získat dotaci od Ústeckého kraje ve výši 419.190 Kč.

V poslední době jsme požádali i o další dotace. Uvidíme, jak budeme úspěšní a co se dalšího podaří realizovat.

Bc. Aleš Jandus, starosta města
Mgr. Jana Šedová, místostarostka města