Aktuality | Aktuální informace MěÚ

Informace o svozu BIO odpadu v roce 2023

Vážení,

dne 5.4.2023 bude zahájen svoz BIO odpadu, kdo má zájem o sjednání svozu, ať provede platbu do 22.3.2023 na podatelně MěÚ, popřípadě převodem na č.ú. 0921390349/0800 a jako VS uveďte č.p. domu.

Děkuji.

Vyřizuje: Monika Moravcová
odd. životního a odpad. hospodářství