Aktuality | Aktuální informace MěÚ

KOTLÍKOVÁ DOTACE – 6. výzva Ústeckého kraje

1. srpna 2023 bude spuštěn příjem žádostí na 6. Výzvu kotlíkových dotací v Ústeckém kraji

Přikládáme odkaz na webové stránky, na kterém mohou již nyní žadatelé předvyplňovat elektronickou žádost. Žádost je žadatelům přístupná s předstihem před zahájením příjmu. Odeslat vyplněný elektronický formulář však lze až od data příjmu žádostí, tj. od 1. srpna 2023, 10:00 hod.

KOTLÍKOVÁ DOTACE 2023 – 6. Výzva Ústeckého kraje – ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O DOTACI: Kotlíková dotace: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)