Aktuality | Aktuální dění

MAS Český sever – Vyhlášení Výzvy č. 1 – SP Společná zemědělská politika 2021 – 2027, Intervence 52.77

Vážení občané,

dne 28. května 2024 MAS Český sever vyhlásil Výzvu č. 1 k předkládání žádostí o dotaci v rámci SP Společná zemědělská politika 2021 – 2027, Intervence 52.77. Výzva je určena pro oprávněné žadatele působící na území MAS Český sever a tedy i na území města Mikulášovice.

Žadatelé mohou předkládat své projekty v rámci těchto fichí:

  • Fiche 4 – podnikání malých a středních podniků (žádají subjekty provozující zemědělské a nezemědělské činnosti), alokace na fichi 10 mil. Kč
  • Fiche 5 – základní služby a obnova obcí (žádají obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace, NNO), alokace na fichi 10 mil. Kč

Příjem žádostí o dotaci na MAS prostřednictvím Portálu farmáře bude probíhat ve dnech 10. 6. až 30. 6. 2024. Pro zájemce bude uspořádán bezplatný seminář, který se uskuteční v úterý 4. 6. 2024 od 10 hodin v prostorách MAS Český sever, Národní 486, 407 47 Varnsdorf. Svou účast na semináři potvrďte nejpozději do 3. 6. 2024 do 12 hod. na info@masceskysever.cz. Kapacita zasedací místnosti je omezena.

Podrobné informace, text výzvy, fiche, pravidla pro konečné žadatele a další nezbytné dokumenty jsou uveřejněny na webu MAS Český sever pod odkazem https://www.masceskysever.cz/sp-spolecna-zemedelska-politika/.

Výzvu, fiche a způsob výběru projektů najdete rovněž na webu  SZIF pod odkazem https://www.szif.cz/cs/szp23-vyzvy-mas-ul?ino=0&portalAction=detail&ji=1000252922.

Informace poskytla
Dana Dudková, projektový manažer SZP, info@masceskysever.cz