Aktuality | Aktuální dění

Mikulášovice – zřízení a modernizace veřejných sběrných míst

Sběrná stanoviště na tříděný odpad dostávají svou novou podobu a jejich svépomocné zbudování se chýlí k závěru. Tento projekt „Mikulášovice – zřízení a modernizace veřejných sběrných míst“ byl finančně podpořen Ústeckým krajem částkou ve výši 419.190 Kč.