Aktuality | Aktuální dění

Modernizace veřejných sběrných stanovišť tříděného odpadu

Koncem května byly dokončeny práce na modernizaci veřejných sběrných stanovišť tříděného odpadu.

Proměna kontejnerových stání spočívala ve zbudování zpevněných ploch svépomocí a následné zabudování oplocení, které je z textilního kompozitu vyrobeného z 95 % z recyklovaných materiálů (textilu a fólií). Využitý materiál je vhodný nejen vzhledem k šetrnosti vůči životnímu prostředí, ale i pro své vlastnosti jako bezúdržbovost, odolnost proti nárazům a vandaluvzdornost a tak by měl tento nový kabát vydržet sběrným místům po delší dobu.

Na realizaci projektu byla městu Mikulášovice poskytnuta dotace z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 419.190 Kč.

Dále je na nás, občanech města, abychom zachovali naše město čisté. Děkujeme Vám, že zodpovědně třídíte a zároveň žádáme o udržování pořádku a neodkládání odpadu, který na tato sběrná stanoviště nepatří. Pro velkoobjemný odpad, elektro odpad, stavební suť aj.  lze využít služeb sběrného místa, které by se mělo v brzké době též za finanční podpory Ústeckého kraje dočkat modernizace. Ve sběrném místě můžete také zdarma odevzdat použité (odpadní) pneumatiky.

Město bude i v dalším období pokračovat ve svozových akcích železa a elektrospotřebičů.

Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnou proměnu jednotlivých míst, kdy fotografie vlevo byly pořízeny v říjnu 2021 a fotografie vpravo odpovídají současnému stavu.